Học bổng toàn phần tại đại học Åbo Akademi University – Phần Lan

Học bổng toàn phần tại đại học Åbo Akademi University – Phần Lan

Học sinh quốc tế trả học phí có thể nộp đơn xin học bổng để chi trả một phần hoặc toàn bộ học phí tại trường đại học Åbo Akademi University.

Có ba loại học bổng:

  • Học bổng toàn phần, bao gồm học phí và bao gồm học bổng hàng năm để trang trải chi phí sinh hoạt của học sinh (6 720 €), được trao trong 2 năm (điều kiện năm thứ hai)
  • Học bổng trừ vào học phí, bao gồm 100% học phí, được trao trong 2 năm (năm thứ hai có điều kiện)
  • Học bổng trừ vào học phí, bao gồm 50% học phí, được trao trong 2 năm (năm thứ hai có điều kiện)

Quyết định cấp học bổng dựa trên thành tích học tập của học sinh trong các nghiên cứu trước đây của mình, người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu của chương trình như thế nào câu trả lời mà người nộp đơn đã đưa ra trong mẫu đơn

Khi nộp đơn vào Đại học Åbo Akademi, người nộp đơn có thể ghi rõ đơn đăng ký mong muốn xin học bổng. Trong mẫu đơn, các ứng viên được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi liên quan đến động cơ và mục tiêu trong tương lai.

Các câu trả lời cho các câu hỏi sẽ được đánh giá bởi ủy ban học bổng, người đưa ra quyết định cấp học bổng. Trong đánh giá sau đây được đánh giá: kỹ năng giao tiếp, mục tiêu học tập và quan tâm chung trong lĩnh vực này.

Quyết định về học bổng được cấp cho người nộp đơn cùng với thư mời nhập học. Để chấp nhận học bổng, đương đơn phải chấp nhận quyền lợi học tập được cung cấp (chấp nhận ràng buộc). Học bổng cho năm học thứ hai Học bổng được trao trong hai năm.

Tuy nhiên, năm thứ hai là điều kiện tùy thuộc vào tiến độ của các nghiên cứu. Để đủ điều kiện nhận học bổng trong năm thứ hai, một người nhận học bổng phải kiếm được ít nhất 55 tín chỉ trong năm học đầu tiên (tiến độ của các nghiên cứu được kiểm tra vào cuối tháng Năm).

Để lại bình luận

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay
error: Content is protected !!